House Rules

Lovan RC

Huishoudelijk reglement 2019-20

Het huishoudelijk reglement is van toepassing op alle rijdagen

Algemene bepalingen

Door deel te nemen aan een evenement aanvaardt de piloot het huishoudelijk reglement

Dit reglement kan te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing aangepast worden

Wagens waar niet mee wordt gereden, worden op een veilige manier van het parcours gehaald

Verbrandingsmotoren en off-road banden zijn niet toegelaten

Piloten die gebruik maken van 27Mhz of 40Mhz zendapparatuur zijn verplicht eerst te controleren of hun frequentie nog vrij is. Is dit niet zo, past u de frequentie aan. Bij het betreden van de piste met een Mhz-combinatie zonder het te melden aan de mederijders en wedstrijdleiding heeft de inrichter het recht u toegang tot de piste te ontzeggen

Wees hoffelijk, sportief en respecteer de andere piloten en het materiaal. Volg het parcours en de rijrichting en probeer andere wagens te ontwijken. Hou rekening met de rijvaardigheden van de anderen. Indien nodig worden de rijders opgesplitst op basis van de vaardigheden en wordt er afwisselend gereden.

Ruzie wordt niet getolereerd. Indien er toch meningsverschillen ontstaan, probeer die dan als volwassenen op te lossen. Gebeurt dit niet, kan de inrichter u de toegang tot het evenement ontzeggen. Er worden geen rijgelden of daglicenties terugbetaald.

Iedereen wordt geacht de pits en de werktafels in nette staat achter te laten aan het einde van de rijdag. Daarom is enkel een niet-geperforeerde pit-towel toegelaten

Eigen eten en (non-)alcoholische dranken meebrengen is omwille van de aanwezigheid van de cafetaria niet toegestaan.

Klein ongevaarlijk afval wordt in de vuilbak gegooid of meegenomen naar huis. Gevaarlijk afval (bv defecte accu’s of lege batterijen) wordt meegenomen naar huis en daar op de gepaste manier behandeld.

Gezien de evenementen in een openbaar gebouw ingericht worden, is roken binnen verboden. Ook het gebruik van de zogenaamde e-sigaret of vapen gebeurt buiten (dit om verwarring met lipo-fire uit te sluiten)

Deelnemen is op eigen risico. Noch de inrichters, noch de zaaluitbaters zijn verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of beschadigingen. Iedereen is verantwoordelijk voor schade aangebracht aan zichzelf, een medepiloot, omstaanders, .. kortom alle aanwezigen, de zaal en het parcours en zal dit daarom aangepast vergoeden als de inrichter dit nodig acht.

Jongeren tot 16j worden vergezeld door een volwassene.

De inrichters hebben ten allen tijde het recht om mensen de toegang en/of deelname te weigeren als die zich niet aan de regels houden.

Het is mogelijk dat een specifiek wedstrijdreglement artikels uit het algemeen huishoudelijk reglement uitbreidt of scherper stelt.

Er wordt gereden met een persoonlijke transponder en daardoor op eigen verantwoordelijkheid. De resultaten van de telling worden dus niet aangepast bij het niet of slecht functioneren van een transponder

Er heerst stilte op het podium en bij de baaninzetters tijdens de heat. De baaninzetters letten op de baan; dus geen gebruik van GSM als respect voor de rijdende heat.

Bij defect van de wagen tijdens de heat, wordt deze van de baan gehaald door de baaninzetters. Een zogenaamde quick-fix is toegestaan. De piloot blijft in stilte het einde van de heat afwachten en verlaat het podium niet.

Is de piloot niet op tijd op zijn positie als baaninzetter, wordt het resultaat van de beste heat met 1 ronde verminderd. De piloot mag vervangen worden door een ander persoon. Als die persoon niet voor de start op de juiste positie staat, wordt er eveneens 1 ronde afgetrokken van de beste heat van de vervangen piloot.

Als een piloot de toegang tot de piste ontzegd wordt, wordt het rijgeld niet terugbetaald

De wedstrijdleiding heeft het laatste woord over eventuele wedstrijdincidenten.

Soorten leden

Bestuursleden

Er zijn 4 bestuursleden namelijk Claphouwers Michael, Rommens Jannick, Vanbleu Kris en Vandepoele Lorenzo.

Club-piloten

Deze piloten betalen daglicentie om mee te doen aan de FunCup-wedstrijden en/of de manches van de Lovan Challenge. Ze betalen ook daglicentie om gebruik te maken van de piste tijdens trainingsdagen.

Licentie-piloten

Dit zijn piloten die een jaarlicentie aanvragen bij de FBA. Ze krijgen een nummer toegekend door FBA na inschrijving door Lovan RC. Deze piloten betalen een daglicentie om mee te doen aan de FunCupwedstrijden en/of de manches van de Lovan Challenge. Ze betalen ook daglicentie om gebruik te maken van de piste tijdens trainingsdagen

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn personen die vrijwillig helpen met het klaar leggen en opbergen van de piste, instaan voor of hulp aan de bar en/of catering, of hulp bieden aan de organisatie gedurende de evenementen.

Er worden 2 soorten wedstrijden ingericht: FunCup-wedstrijden en manches van de LovanWinterSeries (LWS) volgens een kalender vastgelegd voor het begin van het seizoen. Als er gedurende het seizoen problemen voordoen qua datum, infrastructuur, … , kan de kalender aangepast worden.

Wedstrijden

 • FunCup-wedstrijden zijn losstaande wedstrijden met een dagklassement, zonder rangschikking voor het hele seizoen
 • Op zaterdag wordt “free practice” gereden zolang het aantal piloten dit toelaat. Desnoods wordt er overgeschakeld op “timed practice” met trainingssessies van 5 min
 • De 3 kwalificaties worden op zondag gereden
 • De kwalificaties duren elk 5 min
 • De beste kwalificatie in ronden en totale tijd bepaalt de startpositie
 • De 3 finales worden op zondag gereden
 • De finales duren elk 5 min
 1. De volgorde van finishen van de twee beste finales bepalen de eindstand, bij gelijkstand wordt de derde finale in rekening gebracht.
 • Tijdschema op MYRCM
 • Er wordt na iedere wedstrijd een dagklassement opgesteld.
 • De “LWS” is een reeks wedstrijden gedurende het seizoen waarvan een klassement wordt bijgehouden. Op het einde van de LWS wordt de rangschikking opgesteld over alle manches.
  • Op zaterdag wordt “free practice” gereden zolang het aantal piloten dit toelaat. Desnoods wordt er overgeschakeld op “timed practice” met trainingssessies van 5 min
 1. Er worden 3 kwalificaties gereden op zondag
 2. De kwalificaties duren elk 5 min
 3. De beste kwalificatie in ronden en totale tijd bepaalt de startpositie
 4. De 3 finales worden op zondag gereden.
 5. De finales duren elk 5 min
 6. Tijdschema op MYRCM
 7. De volgorde van finishen van de twee beste finales bepalen de eindstand, bij gelijkstand wordt de derde finale in rekening gebracht.
 8. De LWS bestaat uit een aantal wedstrijden, op het einde van de LWS wordt een klassement opgesteld.

Timing van de trainings- en wedstrijddagen

Op zaterdag is de piste toegankelijk om 12.30 en sluit om 20u

Op wedstrijddagen is de piste toegankelijk om 8u tot de prijsuitreiking.

Als het tijdschema wordt gepubliceerd op www.myrcm.ch en als het toelaat wordt een lunchbreak voorzien.

Inschrijvingen gebeuren via myrcm en worden afgesloten de donderdag voor de wedstrijd om 23.59. Als de piloot de inschrijving wil annuleren, kan die dit doen door zich uit te schrijven bij myrcm of door te verwittigen per e-mail.

Een daglicentie kost €10 euro voor de zaterdag of €15 euro voor het weekend.

Het rijgeld voor een bijkomende reeks bedraagt 10 euro.

Daglicenties worden betaald bij het betreden van de zaal bij de door het bestuur aangeduide persoon.

Het aantal inschrijvingen wordt beperkt door het specifiek wedstrijdreglement of evenement.

Als de piloot ingeschreven is voor 2 reeksen en één of beide zijn volzet, dan maakt de piloot de keuze welke reeks er meegereden wordt.

Vooraleer u de wagen op de piste zet, passeert u de technische controle. Daar wordt de rijhoogte, het chassis op uitstekende vijzen of andere onderdelen en de body op scherpe hoeken gecontroleerd.

 1. Volgende punten worden op zijn minst gecontroleerd voor er met de wagen gereden wordt:
  1. Rijhoogte
  2. Accuspanning max 4/2V – 8.4V
  3. Gewicht
  4. scherpe hoeken aan de body
  5. uitstekende onderdelen zoals bv boutjes of vijzen

Als de wagen niet voldoet, wordt de piloot terug naar de pits gestuurd en moet hij de wagen aanpassen. Er wordt niet gewacht met de start van de heat. De wagen wordt opnieuw verwacht bij de technische controle voor de start.

Als er 3x vastgesteld wordt dat de wagen niet conform is, kan de piloot de toegang tot de piste ontzegd worden.

Er wordt steeds gereden met hardcase Lipo’s die veilig geladen en ontladen volgens de voorschriften van de fabrikant, dit steeds in een “lipo-safety-bag”. Ontladen gebeurt aan maximum 20A, elke vorm van laden aan maximum 12A. Bij vaststelling van overschrijden van deze stroomsterktes, wordt de piloot geacht deze onmiddellijk aan te passen. Bij een tweede vaststelling wordt de piloot de toegang tot het evenement ontzegd. Een specifiek wedstrijdreglement kan soft lipo’s toelaten.

Door weeromstandigheden of andere onvoorziene omstandigheden kan een wedstrijd onderbroken of stopgezet worden. Als een wedstrijd stopgezet wordt, geldt volgende rangschikking:

 1. Bij een gestarte kwalificatie wordt er rekening gehouden met de rangschikking na deze kwalificatie
 2. Bij een gestarte finale wordt er rekening gehouden met de rangschikking na deze finale